Skip to content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไทเกอร์ แอดเวิร์ค จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “TGA”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ พวกเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถดูรายละเอียดสำหรับแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนตัวดังนี้

นโยบายการจัดการคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลหรือทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้อยู่ในเครื่องโทรคมนาคมปลายทางอยู่แล้ว เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ TGA หรือภายหลังจากนั้น คุกกี้ที่ใช้โดย TGA ไม่ได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ออนไลน์ได้

คุกกี้ดังกล่าวใช้เพื่อบันทึกลักษณะการใช้งานที่ผู้ใช้ชอบ ปกป้องเว็บไซต์หรือเพื่อจัดทำแคมเปญการตลาด เป็นต้น หากท่านไม่ให้ความยินยอมต่อการติดตั้งคุกกี้ การทำงานบางอย่างบนบริการของ TGA จะปิดลง เช่น จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มผลิตภัณฑ์บางแบบฟอร์มได้ เป็นต้น ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ผ่านเบราว์เซอร์ของท่านเช่น Google ได้ตลอดเวลา

เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

(ก) คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ (Persistent cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของท่านแม้ว่าท่านจะออกจากเว็บไซต์ไปแล้ว คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้สามารถเก็บและจดจำลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เช่นชื่อผู้ใช้งาน (ล็อกอิน) ที่ใช้เพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ซึ่งหมายความว่าในช่องนี้จะมีการระบุข้อมูลไว้แล้วเมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ในครั้งหน้า ระบบการทำงานที่ระบุข้อมูลไว้ล่วงหน้านี้จะใช้งานเมื่อท่านให้ความยินยอมเท่านั้น

(ข) คุกกี้ชั่วคราว (Session cookies) 

เป็นคุกกี้ที่จำเป็นเพื่อใช้ช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริการของ TGA กับเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้นคุกกี้ประเภทนี้จึงทำให้มีการแสดงผลของเว็บไซต์อย่างถูกต้อง และทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ วัตถุประสงค์ของคุกกี้ประเภทนี้คือการทำให้สามารถระบุได้ว่ามีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งนั้น ๆ กล่าวคือเป็นการสื่อสารกันระหว่างเบราว์เซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ และเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ในขณะเดียวกัน

(ค) คุกกี้อื่น ๆ 

TGA ใช้คุกกี้อื่น ๆ ของบุคคลภายนอกที่ทำงานร่วมกับ TGA ด้วย ซึ่งรวมไปถึง เฟซบุ๊ก และ กูเกิ้ล คุกกี้เหล่านี้ทำให้บุคคลภายนอกสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเช่น (1) จำนวนครั้งของการเข้าชม (2) พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน (3) ประเภทของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (4) ข้อมูลจากไฟล์พิกเซล หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของท่าน (เช่นตำแหน่งที่ตั้ง) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจะไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และ ประมวลผลคุกกี้คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ TGA พฤติกรรม ลักษณะการใช้งานที่ชอบ และความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้สามารถแสดงโฆษณาและข้อเสนอทางการตลาด และทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านต่อสื่อวัสดุที่ปรากฎอยู่

ท่านสามารถปฏิเสธ/ถอนความยินยอมสำหรับการติดตั้งคุกกี้ได้อย่างไร

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าไว้ให้ยอมรับคุกกี้โดยเป็นการตั้งค่าอัตโนมัติไว้อยู่แล้ว เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก และเพื่อให้เนื้อหาในเว็บไซต์มีการแสดงผลที่ถูกต้อง การจัดการคุกกี้อาจปรับแต่งได้โดยการตั้งค่าที่เว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา การถอนความยินยอมของท่านต่อการใช้คุกกี้ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานบางประการของเว็บไซต์ของ TGA ซึ่งอาจนำไปสู่การปิดการทำงานของฟีเจอร์บางอย่างทั้งหมดหรือบางส่วน เช่นการมีข้อมูลรายละเอียดสำหรับการล็อกอินแสดงไว้อยู่แล้ว หรือการมีข้อมูลกรอกไว้อยู่แล้วในแบบฟอร์มผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากที่ท่านถอนความยินยอม ท่านจะไม่เห็นข้อเสนอที่จัดให้เป็นการเฉพาะบนเว็บไซต์ของ TGA อีกต่อไป

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์สำหรับคุกกี้ ท่านสามารถดำเนินการตามวิธีการในลิงค์ต่อไปนี้
– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

ประเภทของเบราว์เซอร์ข้างต้นแสดงไว้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น เนื่องจากการใช้งานเบราว์เซอร์ที่มีอยู่หลากหลาย อาจมีความแตกต่างในการตั้งค่าที่เป็นการป้องกันไม่ให้มีการติดตั้งคุกกี้ โดยปกติแล้ว ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ได้ในเมนู “เครื่องมือ (Tools)” หรือ “ตัวเลือก (Option)” และโดยทั่วไปแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของเจ้าของเบราว์เซอร์นั้น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ TGA มีความเกี่ยวข้องกับท่านในฐานะลูกค้าบุคคล หรือผู้กระทำการแทนของนิติบุคคล (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการผู้มีอำนาจ ตัวแทน หรือผู้ทำการติดต่อที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล) (รวมเรียกว่า “ลูกค้า”) ที่มีสัญญา หรือมีการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการกับ TGA ซึ่งยังรวมถึงกรณีที่ท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของ TGA

ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ TGA เก็บ

TGA เก็บข้อมูลหลากหลายประเภทซึ่งอาจจะสามารถระบุตัวตนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลที่ทำงาน

วัตถุประสงค์ในการเก็บและการใช้งาน

  1. เพื่อให้ TGA สามารถดำเนินการในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสนใจใช้ โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บตามเท่าที่จำเป็นตามผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสนใจเท่านั้น
  2. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน TGA และเพื่อใช้ในการจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับท่าน การให้ความช่วยเหลือท่านในด้านต่างๆ สำหรับกิจกรรมทางการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อไป
  3. อาจเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้พันธมิตรทางธุรกิจของ TGA เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือการทำการตลาดกับท่าน ตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้